Dyrektor
Elżbieta Mieczkowska
55 237 62 67 dyrektor[at]wmbp.edu.pl

 

Wydział Udostępniania Zbiorów

Monika Kobylińska - kierownik

 

55 237 62 62

55 237 62 63

 
monika.kobylinska[at]wmbp.edu.pl
Magdalena Kobylińska - wypożyczalnia magdalena.kobylinska[at]wmbp.edu.pl
Borys Juhas - wypożyczalnia borys.juhas[at]wmbp.edu.pl

Mariola Szczepańska - czytelnia

55 237 62 64 mariola.szczepanska[at]wmbp.edu.pl

 

Wydział Wspomagania Edukacji

Anna Szeląg - kierownik

 55 237 62 73

anna.szelag[at]wmbp.edu.pl
Aleksandra Olbryś aleksandra.olbrys[at]wmbp.edu.pl

 

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Anna Wierzyńska - kierownik 55 237 62 74 anna.wierzynska[at]wmbp.edu.pl
Beata Turulska beata.turulska[at]wmbp.edu.pl
Joanna Kusowska joanna.kuswska[at]wmbp.edu.pl