STATUT PDF

Uchwała nr 2/2009 Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu PDF

Uchwała nr 2/2012 Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu z dnia 6 września 2012r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu PDF

Uchwała nr 3/2012 Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu PDF

Uchwała nr 5/2013 Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu z dnia 25 września 2013r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu PDF

Uchwała nr 6/2014 Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu PDF

STATUT tekst ujednolicony 11 września 2014 PDF

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PDF