zasady epidemia zmiana

1 czerwca 2020 r. Biblioteka wraca do normalnych godzin pracy. Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Biblioteki w reżimie sanitarnym związanym z SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZASADY PORUSZANIA SIĘ W BUDYNKU

 1. Czytelnicy wchodzą do Biblioteki w maseczkach.
 2. Po wejściu do wypożyczalni lub czytelni muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub założyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości (2 m.) od innych osób.
 4. Pomieszczenia wypożyczalni, czytelni oraz hol będą regularnie wietrzone oraz dezynfekowane wraz ze sprzętem i powierzchniami lad bibliotecznych, biurek.

II. WYPOŻYCZENIA I ZWROTY ZBIORÓW

 1. Biblioteka przyjmuje zwroty zbiorów i dokonuje wypożyczeń książek i multimediów w wypożyczalni. Wypożyczalnia i Czytelnia powraca do normalnych godzin pracy.
 2. Stanowiska pracy nauczycieli bibliotekarzy są oddzielone od czytelnika przesłoną z pleksi.
 3. Nauczyciele bibliotekarze, pracujący z klientem zachowują niezbędny dystans, wyposażeni są w maseczki/przyłbice oraz rękawiczki.
 4. Zwrócone zbiory są na 3 dni wyłączone z udostępniania, gdyż są poddawane kwarantannie na wydzielonych regałach w magazynie, wg dat zwrotu.
 5. Zbiory do wypożyczenia czytelnicy powinni zamawiać zdalnie – telefonicznie, mailowo, przez konto w katalogu on-line, a zgłaszać się do wypożyczalni tylko po ich odbiór. Telefon 55 237 62 63, e-mail wypozyczalnia[at]wmbp.edu.pl
 6. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciele bibliotekarze pomogą wyszukać potrzebne tytuły w katalogu.
 7. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów; materiały do wypożyczenia podaje nauczyciel bibliotekarz.

III. USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Nauczyciele bibliotekarze udzielają specjalistycznej informacji pedagogicznej jedynie drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Czytelnicy mogą telefonicznie lub mailowo zwracać się do nauczycieli bibliotekarzy o pomoc w doborze literatury na dany temat z wyprzedzeniem 24 godzin. Telefon 55 237 62 63, e-mail: wypozyczalnia[at]wmbp.edu.pl
 3. Nauczyciele bibliotekarze pomagają czytelnikom w dotarciu do zbiorów zgromadzonych w czytelni poprzez skanowanie artykułów z czasopism i prac zbiorowych. Zeskanowane artykuły przesyłają je czytelnikom drogą elektroniczną - czas realizacji 2 dni. Zamówienia na wykonanie skanów przesłać należy na adres wypozyczalnia[at]wmbp.edu.pl

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Do odwołania zawiesza się organizację stacjonarnych szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wszelakich spotkań.

 

Zasady 2