Wykaz czasopism bieżących dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu:

 1. Acta Elbingensia
 2. Alkoholizm i Narkomania
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Bliżej Przedszkola
 5. Doskonalenie Otwarte
 6. Dyrektor Szkoły
 7. Edukacja, Studia, Badania, Innowacje
 8. Edukacja i Dialog
 9. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 10. Język Polski w Gimnazjum
 11. Język Polski w Liceum
 12. Język Polski w Szkole kl. IV-VI
 13. Kwartalnik Edukacyjny
 14. Kwartalnik Pedagogiczny
 15. Magazyn Elbląski
 16. Meritum
 17. Nauczanie Początkowe
 18. Niebieska Linia
 19. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 20. Nowa Szkoła
 21. Oświata Mazowiecka
 22. Pamięć.pl
 23. Polityka Społeczna
 24. Poradnik Bibliotekarza
 25. Praca Socjalna
 26. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 27. Przegląd Psychologiczny
 28. Przegląd Więziennictwa Polskiego
 29. Psychologia Wychowawcza
 30. Radca Prawny
 31. Razem z Tobą
 32. Remedium
 33. Rocznik Elbląski
 34. Rocznik Pedagogiczny
 35. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ
 36. Ruch Pedagogiczny
 37. Serwis Informacyjny. Narkomania
 38. Studia Elbląskie
 39. Studia Socjologiczne
 40. Szkoła Specjalna
 41. Świat Matematyki
 42. Świat Problemów
 43. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja
 44. Tygiel
 45. UczMy
 46. Wspólne Tematy
 47. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 48. Wychowanie Na Co Dzień
 49. Wychowanie w Przedszkolu
 50. Wychowawca
 51. Życie Szkoły

Osoby poszukujące Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich odsyłamy na stronę Rządowego Centrum Legislacji