Wykaz czasopism bieżących dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu:

 1. Acta Elbingensia
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Biuletyn IPN
 4. Bliżej Przedszkola
 5. Doskonalenie Otwarte
 6. Dyrektor Szkoły
 7. Edukacja, Studia, Badania, Innowacje
 8. Edukacja i Dialog
 9. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 10. Edukacja Wczesnoszkolna
 11. Język Polski w Gimnazjum
 12. Język Polski w Szkole Podstawowej
 13. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 14. Kwartalnik Edukacyjny
 15. Kwartalnik Pedagogiczny
 16. Magazyn Elbląski
 17. Meritum
 18. Niebieska Linia
 19. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 20. Polityka Społeczna
 21. Poradnik Bibliotekarza
 22. Praca Socjalna
 23. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 24. Prowincja
 25. Przegląd Psychologiczny
 26. Przegląd Więziennictwa Polskiego
 27. Psychologia Wychowawcza
 28. Razem z Tobą
 29. Remedium
 30. Rocznik Elbląski
 31. Rocznik Pedagogiczny
 32. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ
 33. Ruch Pedagogiczny
 34. Serwis Informacyjny. Narkomania
 35. Studia Elbląskie
 36. Studia Socjologiczne
 37. Sygnał. Magazyn wychowawcy
 38. Szkoła Specjalna
 39. Świat Matematyki
 40. Świat Problemów
 41. Świetlica w Szkole
 42. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 43. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja
 44. UczMy
 45. Wspólne Tematy
 46. Wychowanie Na Co Dzień
 47. Wychowanie w Przedszkolu
 48. Wychowawca
 49. Życie Szkoły

Osoby poszukujące Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich odsyłamy na stronę Rządowego Centrum Legislacji