Logo projektu"Cybernauci" to nowy projekt fundacji Nowoczesna Polska, realizowany w partnerstwie z Collegium Civitas, w okresie grudzień 2015-grudzień 2018. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Bezpieczna+” Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

"Cybernauci" to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. Jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Uczestnikom i uczestniczkom projekt oferuje:

  • udział w warsztatach prowadzonych przez wyszkolonych trenerów z zakresu cyberbezpieczeństwa z trzema grupami: uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z TIK,
  • konkurs dla szkół z atrakcyjnymi nagrodami.

Więcej na stronie cybernauci.edu.pl

Źródło: FNP