Obrazek książkiWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Warmińsko‑Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zapraszają nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, w szczególności języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wspomagających oraz pedagogów i psychologów na 15-godzinne szkolenie "Różne formy rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów", które realizowane jest w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Skorzystaj z zaproszenia!

 

Program konferencji i warsztatów PDF

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Miejsce, termin i czas trwania szkolenia:

25.11.2016 r.

Konferencja – 5 godzin dydaktycznych
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. Św. Ducha 3-7
13.00-15.15
Przerwa kawowa
15.30-17.00
26.11.2016 r. Warsztaty – 10 godzin dydaktycznych
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Św. Ducha 25
8.30-17.00

 

Informację nadesłały organizatorki: Marlena Derlukiewicz (W-M ODN w Elblągu), Elżbieta Mieczkowska (WMBP w Elblągu)