TIK warsztatyJesteś nauczycielem i chcesz wzbogacić swój warsztat pracy? Weź udział w bezpłatnych warsztatach, które będą realizowane w kwietniu 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

Zapisz się koniecznie!

Oto co przygotowaliśmy

 

 

 

  •  Tablica interaktywna w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I etapu edukacyjnego, nauczyciele świetlic szkolnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/ZPace9Qn2LvklEUS2

Termin: 2 kwietnia (wtorek) w godz. od 16:00 do 17:30

Uczestnik warsztatów: poznaje sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy z młodszymi dziećmi.

Limit miejsc: 20 osób

  • Facebook jako narzędzie pracy na lekcjach języka polskiego

Adresat: nauczyciele języka polskiego z II i III etapu edukacyjnego

Prowadzący: Aleksandra Olbryś

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/CWqokRTos9fVWRxR2

Termin: 9 kwietnia (wtorek) w godz. od 15:30 do 17:45

Uczestnik warsztatów: poznaje walory edukacyjne portalu Facebook i wykorzystuje go na lekcjach języka polskiego.

  • Canva dla nauczycieli

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów z II i III etapu edukacyjnego

Prowadzący: Aleksandra Olbryś

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/MQfvzQgCmIOTruWs1

Termin: 15 kwietnia (poniedziałek) w godz. od 15:30 do 17:45

Uczestnik warsztatów: poznaje narzędzie do tworzenia grafik Canva i sposoby wykorzystania go na lekcjach.

Uwaga! Uczestnik warsztatów musi posiadać konto poczty elektronicznej.

Limit miejsc: 9 osób

  • Gry i zabawy na macie edukacyjnej wspomagające edukację polonistyczną

Adresat: nauczycie z I etapu edukacyjnego, nauczyciele świetlic szkolnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/7z6n13xkP9TpL1nq2

Termin: 16 kwietnia (wtorek) w godz. od 16:00 do 1815

Uczestnik warsztatów: poznaje zestaw gier i zabaw realizowanych z wykorzystaniem maty edukacyjnej wspierających m.in. poznawanie liter i części mowy, czytanie sylabowe.

Limit miejsc: 20 osób

  • Ale kosmos

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I etapu edukacyjnego

Prowadzący: Magdalena Kobylińska, Monika Kobylińska

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/K1F39VCAgmA3drtw1 (rekrutacja będzie prowadzona od 28 marca 2019)

Termin: 25 kwietnia (czwartek) w godz. od 16:00 do 18:15

Uczestnik warsztatów: poznaje zabawy utrwalające pojęcia związane z kosmosem, planetami, układem słonecznym, rozwija umiejętności plastyczne, poznaje książki i aplikacje przybliżające wiedzę o układzie słonecznym, poznaje sposoby wykorzystania ich w czasie zajęć (gry edukacyjne, DIY, zabawy ruchowe, elementy plastyczne).

Limit miejsc: 20 osób

  • Narzędzia Google w pracy nauczyciela (Dysk, Formularz, Arkusz)

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/d7E0rA4QrjxFb3Ps2

Termin: 30 kwietnia (wtorek) w godz. od 16:00 do 18:15

Uczestnik warsztatów: nabywa umiejętność pracy w wybranych narzędziach Google (Dysk, Formularz, Arkusz), poznaje sposoby wykorzystania ich w pracy nauczyciela.

Uwaga! Uczestnicy warsztatów muszą posiadać konto poczty elektronicznej Gmail.

Limit miejsc: 9 osób

 

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane tylko poprzez formularze zgłoszeniowe.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo lub telefonicznie przez prowadzącego.

Warsztaty będą prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu ul. Świętego Ducha 25