TIK warsztatyJesteś nauczycielem i chcesz wzbogacić swój warsztat pracy? Weź udział w bezpłatnych formach doskonalenia, które będą realizowane w październiku 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

Zapisz się koniecznie!

Oto co przygotowaliśmy:

 

 

Formy stacjonarne

 • Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych

Koordynator sieci: Mariola Szczepańska

Prowadzący: Aleksandra Olbryś

Formularz zgłoszeniowy na termin 1.: https://forms.gle/AFj4PWR8dh8xUpkA7

Termin 1.: 5 października (poniedziałek) w godz. od 12:30 do 14:45

Formularz zgłoszeniowy na termin 2.: https://forms.gle/n8mgmBJYZHJAicLE9

Termin 2.: 12 października (poniedziałek) w godz. od 15:30 do 17:45

Miejsce: Wydział Wspomagania Edukacji (I piętro)

Limit miejsc: 10 osób

Uwaga! Podczas spotkania uczestnicy tworzą w aplikacji Canva materiały graficzne promujące działalność biblioteki szkolnej (plakat, ulotka, zaproszenie, identyfikator itp.).

 • Co w trawie piszczy, szumi i bzyczy?

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I etapu edukacyjnego, nauczyciele bibliotekarze

Prowadzący: Magdalena Kobylińska, Monika Kobylińska

Formularz zgłoszeniowy na termin 1.: https://forms.gle/6YCJ8bKaBaozMb4m9

Termin 1.: 6 października (wtorek) w godz. od 16:00 do 18:15

Formularz zgłoszeniowy na termin 2.: https://forms.gle/v9CRbtHEKsT9FwNg8

Termin 2.: 26 października (poniedziałek) w godz. od 16:00 do 18:15 Odwołane

Miejsce: sala konferencyjna (III piętro)

Uczestnik warsztatów: poznaje książki przyrodnicze o owadach i sposoby ich wykorzystania w czasie lekcji (gry edukacyjne, DIY, elementy plastyczne).

Limit miejsc: 10 osób

 • Twórczy nauczyciel - gry i zabawy wspomagające edukację matematyczną

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I etapu edukacyjnych, nauczyciele świetlic szkolnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/WnAMuFjoUr1rzqvm8

Termin: 12 października (poniedziałek) w godz. od 15:30 do 17:45

Miejsce: sala konferencyjna (III piętro)

Uczestnik warsztatów: poznaje inspirujące gry i zabawy motywujące uczniów do nauki i wspierające ich m.in. w poznawaniu cyfr, czy kształtowaniu umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych.

Limit miejsc: 10 osób

Uwaga! Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyjście w wygodnym stroju i obuwiu sportowym.

 • Spotkanie z literaturą dla młodzieży

Adresat: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego

Organizator: Anna Szeląg (doradca metodyczny WM ODN w Elblągu)

Prowadzący: Monika Kobylińska

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/zAaNhxoLpYqhHnXn9

Termin: 20 października (wtorek) w godz. od 15:30 do 17:45

Miejsce: sala konferencyjna (III piętro)

Uczestnik warsztatów: dowie się co i dlaczego lubi czytać młodzież, pozna trendy i bestsellery w literaturze dla młodzieży.

Limit miejsc: 10 osób

 • „Zdalnie i stacjonarnie - nowe technologie w pracy nauczyciela” - spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Adresat: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych z różnych etapów edukacyjnych

Koordynatorzy sieci: Aleksandra Olbryś (WMBP w Elblągu), Anna Szeląg (doradca metodyczny WMODN w Elblągu)

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/X5mvDjX8WPdR7iWF8

Termin: 27 października (wtorek) w godz. od 15:30 do 17:45

Miejsce: zmiana formuły na spotkanie zdalne

Limit miejsc: 15 osób

Uwaga! Warsztaty organizowane w ramach sieci będą dotyczyły narzędzi TIK przydatnych w realizacji procesu dydaktycznego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Podczas pierwszego spotkania przyjrzymy się m.in. aplikacji Mentimeter, którą można wykorzystać do zbierania informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym (burza mózgów, głosowanie).

Zgłoszenia na warsztaty i spotkania sieci są przyjmowane tylko poprzez formularze zgłoszeniowe.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo lub telefonicznie przez prowadzącego.

Warsztaty i spotkania sieci będą prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu

ul. Świętego Ducha 25

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stacjonarnych formach doskonalenia nauczycieli organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

zasady bezpieczeństwa szkoleniaFormy zdalne

 • Wizualne opowieści w Adobe Spark

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Forma: kurs e-learningowy na platformie Moodle

Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia kurs lub do wyczerpania miejsc (20 osób).

Rozpoczęcie: 5 października Zakończenie: 11 października

Czas: 9 godz.

Uczestnik kursu: tworzy i udostępnia materiały w formie: strony internetowej, postu oraz video.

 • Wypełnianie pliku PDF w Adobe Acrobat Reader DC

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Forma: kurs e-learningowy na platformie Moodle

Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia kurs lub do wyczerpania miejsc (20 osób).

Rozpoczęcie: 5 października Zakończenie: 11 października

Czas: 4 godz.

Uczestnik kursu: wypełnia pliku PDF tekstem, dodaje znaczniki wyboru, linie, punkty, podpis i inicjał, zapisuje wypełniony pliku PDF, dodaje komentarze w wypełnionym pliku.

 • Kreator - generator. Wykreślanki i krzyżówki

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Aleksandra Olbryś

Forma: kurs e-learningowy na platformie Moodle

Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia kurs lub do wyczerpania miejsc (20 osób).

Rozpoczęcie: 7 października Zakończenie: 14 października

Czas: 6 godz.

Uczestnik kursu: nabywa umiejętność pracy z wybranymi generatorami wykreślanek i krzyżówek.

 • Narzędzia Google w pracy nauczyciela – Dysk, Formularz, Arkusz

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Forma: kurs e-learningowy na platformie Moodle

Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia kurs lub do wyczerpania miejsc (20 osób).

Rozpoczęcie: 19 października Zakończenie: 25 października

Czas: 10 godz.

Uczestnik kursu: nabywa umiejętność pracy z wybranymi narzędziami Google.

Uwaga: Uczestnik musi posiadać konto poczty elektronicznej Gmail.

 • AnswerGarden – szybki sposób na zebranie opinii i pomysłów

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Anna Szeląg

Forma: kurs e-learningowy na platformie Moodle

Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia kurs lub do wyczerpania miejsc (20 osób).

Rozpoczęcie: 19 października Zakończenie: 25 października

Czas: 3 godz.

Uczestnik kursu: poznaje narzędzie do interakcji i wykorzystać je w formie gry podczas zajęć.

 • Kreator - generator. Chmury wyrazów

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Prowadzący: Aleksandra Olbryś

Forma: kurs e-learningowy na platformie Moodle

Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia kurs lub do wyczerpania miejsc (20 osób).

Rozpoczęcie: 21 października Zakończenie: 28 października

Czas: 6 godz.

Uczestnik kursu: nabywa umiejętność pracy z wybranymi generatorami chmur wyrazów.

 

Powyższe kursy e-learningowe są realizowane przez Internet na platformie e-learningowej Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji http://moodle.wmbp.edu.pl/

Uczestnicy ww. kursów e-learningowych, po spełnieniu warunków zaliczenia, mogą otrzymać potwierdzenie.

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych kursów e-learningowych znajdują się na stronie Biblioteki w dziale Szkolenia.