Większość uczniów i nauczycieli wciąż realizuje proces dydaktyczny w formie zdalnej. Aktualna pozostaje więc potrzeba poszukiwania narzędzi TIK, które wpłyną na jego efektywność. Podczas III spotkania sieci współpracy i samokształcenia „Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela” zaprezentujemy kolejne dwa narzędzia wzbogacające warsztat pracy nauczycieli i uczniów.

Pierwsza propozycja usprawni proces wykonywania i monitorowania zadań bazujących na kartach pracy zapisanych w formacie plików PDF. Adobe Acrobat Reader DC to aplikacja, której bezpłatną wersję większość z nas ma zainstalowaną na komputerze, służy bowiem do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF. W bezpłatnej wersji pozwala również na wypełnienie i komentowanie pliku PDF. Jest to niezwykle przydatna funkcjonalność, gdy w domu nie ma drukarki. Pozwala też uniknąć czynności skanowania wypełnionego wydruku.

Druga propozycja jest niekwestionowanym numerem jeden wśród narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej. Daje ogrom możliwości, dlatego podczas spotkania skoncentrujemy się na przygotowaniu interaktywnego plakatu, zawierającego m.in. infografiki, oś czasu, interaktywne obrazki.

Na spotkanie zapraszamy we wtorek 9 lutego 2021 r. w godz. od 15:15 do 17:30. Będzie ono realizowane z wykorzystaniem Google Meet.

W programie spotkania:

  • "Jak wypełnić i skomentować plik PDF w Adobe Acrobat Reader DC" - Anna Szeląg (WM ODN w Elblągu)
  • "Interaktywny plakat w Genially" - Aleksandra Olbryś (WMBP w Elblągu)

Sieć współpracy i samokształcenia została zorganizowana i jest prowadzona przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu.

Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na spotkanie

 

Serdecznie zapraszają koordynatorki sieci

Aleksandra Olbryś – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Anna Szeląg – doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza i technologii informacyjno-komunikacyjnej