Jeśli podczas zajęć zdalnych chcesz skorzystać z wirtualnych tablic, przyjmij zaproszenie na szkolenie "Zamiast tablicy - Padlet i Classroomscreen". Spotkanie z wykorzystaniem Google Meet odbędzie się 22.02.2021 r. w godz. od 15:30 do 17:45.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych.

Formularz rejestracyjny