ore logo19 e-podręczników do 1 i 4 klasy szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum i 1 klasy ponadgimnazjalnej (matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, informatyka i zajęcia komputerowe) zostało udostępnionych na stronie Epodreczniki.pl.

E-podręczniki są udostępnione bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: ORE