Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielki wpływ na kształtowanie osobowości, czy też charakteru nastolatka ma jego najbliższe środowisko. Jednak to nie wpływ dorosłych, a rówieśników, którzy dobrowolnie tworzą grupy podobnych sobie ludzi, ma decydujące znaczenie na przyszły rozwój emocjonalny i społeczny.

W najnowszy zestawieniu bibliograficznym kontynuujemy tematykę grup rówieśniczych. Tym razem przygotowane materiały koncentrują się na uczniach z I i z II etapu edukacyjnego (klasy I-VIII szkoły podstawowej).

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Grupy rówieśnicze (szkoła podstawowa)

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content