Skip to content Skip to footer

O nas

O nas

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu została powołana uchwałą nr 74/170/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 1999  r. w sprawie ustalenia sieci publicznych bibliotek pedagogicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Jest placówką ponadlokalną, podlegającą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na terenie miasta gminy Elbląg na prawach powiatu oraz powiatu elbląskiego. Biblioteka wspiera doskonalenie kadr placówek oświatowych, studentów i uczniów w ich procesie kształcenia się udostępniając im swój warsztat informacyjno-bibliograficzny, zbiór książek, czasopism i multimediów. Poprzez swój publiczny charakter wpływa na rozwój aktywności edukacyjnej środowisk lokalnych udostępniając im swój potencjał informacyjny.

Na potrzeby naszych czytelników gromadzimy piśmiennictwo z zakresu nauk pedagogicznych, a także wszystkich dziedzin wiedzy będących przedmiotem nauczania szkolnego i pracy wychowawczej, podręczniki akademickie i szkolne, czasopisma naukowe i pedagogiczne, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Współpracujemy z bibliotekami publicznymi, włączając się w działalność kulturalną, jak też z lokalnymi uczelniami.

Wizja Biblioteki

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu centrum informacji pedagogicznej i ośrodek samokształcenia

Co oferujemy?

Spotkania sieci

Sieć jest formą pracy, która umożliwia nauczycielom samokształcenie, kooperację i wymianę doświadczeń

Zajęcia edukacyjne

W Bibliotece organizujemy atrakcyjne, bezpłatne zajęcia edukacyjne

Kursy e-learningowe

Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania

Zbiory

Większość naszych zbiorów to książki, czasopisma i multimedia z pedagogiki, psychologii i socjologii

Szkolenia

Podczas szkoleń chcemy Was inspirować do szukania nowych pomysłów na pracę z uczniami

Nasi pracownicy

Piotr Ferenc

Administrator sieci

Joanna Kusowska

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Beata Turulska

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Anna Wierzyńska

kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Aleksandra Olbryś

Wydział Wspomagania Edukacji

Anna Szeląg

kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji

Mariola Szczepańska

Wydział Udostępniania Zbiorów

Borys Juhas

Wydział Udostępniania Zbiorów

Magdalena Kobylińska

Wydział Udostępniania Zbiorów

Monika Kobylińska

kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów

Katalog online

Aby zapoznać się z naszymi zbiorami bez wychodzenia z domu, skorzystaj z naszego katalogu online

Skip to content