Skip to content Skip to footer

Historia

O WMBP - Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
O WMBP - Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Historia

Biblioteka pedagogiczna z 70 letnią tradycją, od roku 1999 jednostka organizacyjna samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2000-2013 działająca w oparciu o Bibliotekę Główną w Elblągu i 10 Filii w ośmiu powiatach zachodniej części Warmii i Mazur. Od 2015 roku, po kilkuletniej restrukturyzacji funkcjonuje w oparciu o elbląską książnicę pedagogiczną. W 2006 roku jej specjalistyczne zasoby biblioteczne zostały zlokalizowane w zrewitalizowanych pomieszczeniach budynku przy ul. Świętego Ducha 25 na elbląskim starym mieście. Proces adaptacji pomieszczeń na potrzeby działalności statutowej WMBP w Elblągu był możliwy dzięki porozumieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Samorządem Miasta Gminy Elbląg oraz wydatkom inwestycyjnym Samorządu Województwa. Nowe, przestronne pomieszczenia, dostępne dla osób niepełnosprawnych, pozwoliły na rozwinięcie katalogu usług bibliotecznych o działalność edukacyjną dedykowaną nauczycielom, uczniom oraz pozostałym mieszkańcom Elbląga i okolic. Zaplecze dydaktyczne oraz pracownia komputerowa umożliwiają realizację szkoleń i warsztatów oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Co oferujemy?

Zbiory

Większość naszych zbiorów to książki, czasopisma i multimedia z pedagogiki, psychologii i socjologii

Zajęcia edukacyjne

W Bibliotece organizujemy atrakcyjne, bezpłatne zajęcia edukacyjne

Szkolenia

Podczas szkoleń chcemy Was inspirować do szukania nowych pomysłów na pracę z uczniami

Kursy e-learningowe

Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania

Spotkania sieci

Sieć jest formą pracy, która umożliwia nauczycielom samokształcenie, kooperację i wymianę doświadczeń

Nasi pracownicy

Piotr Ferenc

Administrator sieci

Joanna Kusowska

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Beata Turulska

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Anna Wierzyńska

kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Aleksandra Olbryś

Wydział Wspomagania Edukacji

Anna Szeląg

kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji

Mariola Szczepańska

Wydział Udostępniania Zbiorów

Katalog online

Aby zapoznać się z naszymi zbiorami bez wychodzenia z domu, skorzystaj z naszego katalogu online

Skip to content