Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Praca jest fundamentalnym elementem ludzkiej egzystencji, wpływającym na rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Zrozumienie, w jaki sposób kształtuje ona tożsamość, motywacje i aspiracje jednostek, pozwala na lepsze przygotowanie młodych do podjęcia przyszłej pracy. Pedagogika pracy analizuje procesy edukacyjne i wychowawcze w kontekście zawodowym, aby wspierać efektywne zdobywanie kompetencji i umiejętności. Badanie znaczenia pracy pomaga tworzyć programy kształcenia zawodowego, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy oraz wspierają jednostki w dążeniu do samorealizacji i satysfakcji zawodowej.

Dzisiejsze zestawienie bibliograficzne pt: „pedagogika pracy” przeznaczone jest dla nauczycieli oraz studentów poszukujących materiałów przybliżających, badających wzajemne relacje pomiędzy człowiekiem, wychowaniem a pracą.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Pedagogika pracy

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content