Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nauczyciel, realizując proces dydaktyczny, musi kierować się zarówno potrzebami uczniów, jaki i wymogami stawianymi przez podstawę programową. Współpraca na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń jest zatem naturalnym kierunkiem do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i stanowi część sukcesu edukacyjnego.

W najnowszym zestawieniu bibliograficznym pt. „Podmiotowość w edukacji” ujęliśmy materiały koncentrujące się na różnych aspektach odnoszących się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. diagnozie ucznia, etapach organizacji pomocy, formach wsparcia oraz obowiązujących aktach prawnych.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content