Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uczęszczając do szkoły, uczniowie doświadczają różnego rodzajów trudności. Niekiedy to proste problemy wychowawcze, wymagające jedynie rozmowy korygującej ze strony nauczyciela. Jednakże bywają również sytuacje, wymagające zindywidualizowanego podejścia oraz wszechstronnego wywiadu dla prawidłowego zidentyfikowania ich. Dopiero wtedy możemy faktycznie mówić o możliwości  zorganizowania i udzielenia stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W najnowszym zestawieniu bibliograficznym koncentrujemy się na różnych aspektach odnoszących się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. diagnozie ucznia, etapach organizacji pomocy, formach wsparcia oraz obowiązujących aktach prawnych.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content