Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dziś w cotygodniowym cyklu „Serie na serio” karty pracy dzięki, którym uczeń doskonali percepcję wzrokową poprzez ćwiczenie: spostrzegawczości, dostrzegania logicznych związków, posługiwania się kolorami, posługiwania się liczbami, orientacji przestrzennej.

Znajdziesz je w naszych zbiorach!

Percepcja wzrokowa. Część 1 i Percepcja wzrokowa. Część 2 to ponad 50 zadań (w każdej z części) przygotowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z: niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją, innymi deficytami rozwojowymi. Karty korekcyjno-kompensacyjne zawierają zadania, dzięki którym uczeń doskonali percepcję wzrokową poprzez ćwiczenie: spostrzegawczości, dostrzegania logicznych związków, posługiwania się kolorami, posługiwania się liczbami, orientacji przestrzennej. Zadania polegają m.in. na: przeliczaniu elementów, kolorowaniu według kodu, łączeniu zbiorów, dopasowywaniu elementów, dorysowywaniu brakujących części rysunków.

Publikacje można wykorzystać przede wszystkim na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, jako pomoc dydaktyczną w placówkach edukacyjnych, na każdym poziomie nauczania (w przedszkolach masowych i specjalnych, klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych), ale też podczas pracy w domu jako dodatkowy materiał dla rodziców. (Opis pochodzi od wydawcy)

Zapraszamy do wypożyczalni.

Skip to content