Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dziś w cyklu „Serie na serio” materiały poszerzające wiedzę dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach.

Znajdziesz je w naszych zbiorach:

Publikacja „Co dzień naprzód!” składa się z trzech części („Oto ja„, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C.

Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie powstało z myślą o:

  • przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo, 
  • przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem,
  • uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej,
  • uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób.

(Opis pochodzi od wydawcy)

Zapraszamy do wypożyczalni.

Skip to content