Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szkolnictwo zawodowe przygotowuje młodych ludzi do wejścia w rynek pracy poprzez uzyskanie praktycznego wykształcenia w zawodach takich jak m.in mechanik, kucharz czy informatyk. Łącząc teorię z praktyką, często we współpracy z przedsiębiorstwami, możliwe jest zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczenia. Szkolnictwo zawodowe oferuje również elastyczne ścieżki kształcenia, umożliwiające dalszy rozwój zawodowy i kontynuację nauki w ramach studiów wyższych,

Najnowsze zestawienie bibliograficzne pt: „Szkolnictwo zawodowe” przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz studentów piszących prace o historii, rozwoju czy też organizacji szkolnictwa zawodowego.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Szkolnictwo zawodowe

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content