Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aby uczcić 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, wybraliśmy to, co jest nam szczególnie bliskie, czyli nowe technologie.  Zapraszamy entuzjastów aplikacji Genially z całej Polski do udziału w konkursie pod hasłem „Ten Geniallny Kopernik”.

WMBP w Elblągu włącza się w obchody jubileuszu organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Kopernika cztery dziewięciolecia”. Nasza propozycja łączy popularyzowanie wiedzy o znakomitym astronomie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Na czym polega konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno uczniów jak i nauczycieli, ale zadania które dla Was przygotowaliśmy są inne.

Uczniów klas 4-8 szkół podstawowych zachęcamy do przygotowania prezentacji w Genially na temat „Miasta Mikołaja Kopernika”. Wszyscy wiemy, że urodził się w Toruniu, ale gdy skończył 18 lat opuścił to miasto i wyruszył w świat! Gdzie zdobywał wiedzę? Gdzie zamieszkał po ukończeniu studiów? O tym może być wasza prezentacja.

Z kolei uczniów szkół ponadpodstawowych chcielibyśmy zainteresować tematem „W pracowni człowieka renesansu – warsztat Mikołaja Kopernika”. Astronomia to przecież tylko jedna z wielu dziedzin, które interesowały Kopernika. Czym jeszcze się pasjonował? Jakimi narzędziami dysponował? To pytanie do Was!

Zadaniem nauczycieli jest przygotowanie escape roomu przybliżającego postać Mikołaja Kopernika. Aplikacja Genially nadaje się wprost idealnie do tworzenia pokoju zagadek, dlatego liczymy na to, że taka formuła pobudzi Waszą kreatywność.

A jeśli nie znam Genially?

Bez obaw! W marcu i kwietniu odbędą się bezpłatne szkolenia z Genially dla nauczycieli, na których będzie można od podstaw poznać to narzędzie. Szkolenia będą odbywały się online na platformie Google Meet w godzinach popołudniowych. Zdobytą wiedzę wykorzystasz do przygotowania własnej pracy konkursowej i przekażesz ją uczniom.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy drogą elektroniczną do 5 maja. Linki do formularzy zamieszczone są poniżej. Możesz zgłosić własną pracę lub swojego ucznia – w tym celu wybierz odpowiedni formularz.

Czy będą nagrody?

Oczywiście! Zarówno w konkursie dla nauczycieli, jak i dla uczniów jury przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone licencjami Master oraz Edu pro od Genially.

Harmonogram konkursu

19 lutego 2023 roku – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

13 marca 2023 – spotkanie organizacyjne dla uczestników w formie webinaru (zapisy są prowadzone przez formularz: link)

marzec i kwiecień 2023 roku – szkolenia z Genially dla chętnych nauczycieli (szczegółowe terminy zostaną podane w najbliższym czasie)

5 maja 2023 roku – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

1 czerwca 2023 roku – opublikowanie wyników i poinformowanie laureatów przez wiadomość na adres e-mail

15 czerwca 2023 – gala laureatów i wręczenie nagród

Z kim można się kontaktować w sprawie konkursu?

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Aleksandra Olbryś. Pytania można kierować na adres mailowy: aleksandra.olbrys@wmbp.edu.pl. Warto również śledzić naszą stronę internetową oraz media społecznościowe, gdzie na bieżąco będą pojawiały się informacje związane z konkursem.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik 1: Zgoda na udział w konkursie ucznia niepełnoletniego (wypełnia rodzic lub opiekun)

Załącznik 2: Zgoda pełnoletniego ucznia na udział w konkursie (wypełnia uczeń)

1 Comments

Comments are closed.

Skip to content