Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Człowiek, jako istota społeczna, posiada potrzebę rozwoju i przynależenia do bliskiej sobie społeczności. W szkole, klasycznym przykładem, może być grupa rówieśnicza.  Nie zawsze jednak interakcje w takiej grupie są nacechowane pozytywnymi emocjami. Niekiedy dochodzi do stygmatyzacji lub wykluczenia kogoś z obrębu społeczności szkolnej lub klasowej.

W ostatniej części cyklu zestawień bibliograficznych poświęconych grupom rówieśniczym, ujęliśmy pozycje przybliżające problem odrzucenia rówieśniczego, jego negatywnych konsekwencji oraz działaniach profilaktycznych.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Odrzucenie rówieśnicze

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content