Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rozpoczynamy trzeci rok pracy sieci współpracy i samokształcenia „Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela” adresowanej do nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych z różnych etapów edukacyjnych.

Będzie ona miejscem rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Stworzymy Państwu warunki do wymiany doświadczeń i pomysłów, w szczególności w procesie kształtowania w uczniach krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Uczestnicy pierwszego spotkania sieci:

  • poznają przykładowe generatory fikcyjnych postów na najpopularniejszych portalach społecznościowych i dowiedzą się, jak je wykorzystać na swoich lekcjach;
  • usystematyzują swoją wiedzę z zakresu prawa autorskiego w kontekście korzystania z TIK.

Na spotkanie zapraszamy we wtorek 25 października 2022 r. w godz. od 15:30 do 17:45. Będzie ono realizowane z wykorzystaniem Google Meet.

Sieć współpracy i samokształcenia została zorganizowana i jest prowadzona we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na spotkanie

Spotkanie poprowadzą koordynatorki sieci.

Serdecznie zapraszamy

Aleksandra Olbryś – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Anna Szeląg – doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza i technologii informacyjno-komunikacyjnej

Skip to content