Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pozytywny wizerunek szkoły jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o jej wyborze zarówno przez potencjalnych uczniów i ich rodziców, jak i pracowników. Na ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia „Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela”:

  • poznasz zasady pisania informacji prasowej, którą wykorzystasz do budowania pozytywnego wizerunku szkoły;
  • opracujesz grafikę do mediów społecznościowych w aplikacji Canva dla edukacji.

Na spotkanie zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych w środę 17 maja 2023 r. w godz. od 15:30 do 17:45. Będzie ono realizowane z wykorzystaniem Google Meet.

Formularz rejestracyjny na spotkanie

Sieć współpracy i samokształcenia została zorganizowana i jest prowadzona we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy

Aleksandra Olbryś – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Anna Szeląg – doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza i technologii informacyjno-komunikacyjnej WMODN w Elblągu

Skip to content