Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pomimo postępu, osoby niepełnosprawne często napotykają trudności z adaptacją społeczną. Stereotypy i brak dostępu do miejsc pracy, edukacji czy kultury mogą utrudniać ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Aby zapobiec ich marginalizacji należy uwrażliwiać nasze społeczeństwo na potrzebę równości praw osób niepełnosprawnych, eliminować bariery wynikające z ograniczeń architektonicznych oraz zapewnić uczciwy dostęp do edukacji i rynku pracy.

Zestawienie bibliograficzne pt.: „Adaptacja społeczna osób niepełnosprawnych” polecamy osobą szukającym materiałów o szansach i problemach osób niepełnosprawnych w procesie przystosowania się do zmieniającego się społeczeństwa.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Adaptacja społeczna osób niepełnosprawnych

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content