Skip to content Skip to footer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Środki projektowe w wysokości 3.828,74 zł przeznaczono na zakup 130 woluminów nowości wydawniczych, w tym literaturę metodyczną, poradnikową oraz wartościową, polską i zagraniczną literaturę dla dzieci i młodzieży. NaPRzód Czytaj 2.0

Nowości będą inspiracją dla nauczycieli szkół i przedszkoli, będą wykorzystywane jako środek dydaktyczny podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych, w tym w promowaniu czytelnictwa. Książki będą też dostępne dla rodziców i opiekunów z rejonu oddziaływania WMBP w Elblągu.

Wśród książek dla dzieci i młodzieży, są także tytuły chętnie czytane przez współczesnych nastolatków. Zaspokajają ich potrzebę wiedzy, pomagają w nabywaniu umiejętności społecznych oraz umożliwiają rozwijanie kreatywności, twórczości, odpowiedzialności, empatii i tolerancji. Zakupione nowości wydawnicze ułatwiają zrozumienie otaczającego nas świata wskazują na potrzebę dbania o zrównoważony rozwój, ekologię, uwrażliwiają na zmiany klimatu, zagrożenia flory i fauny, poszanowanie i ochronę środowiska.

Zakupione publikacje rekomendowano poprzez wystawki nowości, na stronie www, w mediach społecznościowych oraz podczas warsztatów dla nauczycieli. Książki z projektu wykorzystywane były podczas wydarzeń Nocy Bibliotek i obchodów Roku Kopernika. Podczas okolicznościowych eventów nauczyciele bibliotekarze wykorzystali metody pracy oraz zabiegi służące zainteresowaniu ucznia książką i biblioteką np. grywalizacja, konkursy, zajęcia kreatywności artystycznej. 

WMBP w Elblągu podczas zakupów i spotkań z nauczycielami, uwzględniła potrzebę wspierania osób z SPE, rekomendowała zakupione książki obrazkowe oraz nowości poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych np. autyzm, niedostosowanie społeczne.

Projekt, realizowany od 23.05.2023  r., pozwolił na zwiększenie dostępności do literatury pedagogiczno-psychologicznej w Elblągu oraz wzbogacił zbiory WMBP w Elblągu w literaturę dedykowaną uczniom.

Polecajki książkowe NPRC 2.0 do wyszukania:

  • Na naszej stronie pod tagiem NPRC 2.0 i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
  • Na Instagramie #nprc, #nprcz2.0, #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa20, #narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
  • Na facebooku #nprcz20
Skip to content