Skip to content Skip to footer

GrajMy i PoznawajMy

Projekt „GrajMy i PoznawajMy” został złożony przy wsparciu merytorycznym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu przez Grupę Nieformalną „Pionki” z Gminy Ławaryszki w rejonie wileńskim.

Był realizowany od 29.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji grupy nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy z Litwy, poprzez poznanie różnych form grywalizacji, które można wykorzystać  w pozaszkolnej edukacji historycznej oraz w pracy metodą projektu.

Uczestnicy podczas działań projektowych w Polsce w dniach 25-29.10.2023 r. poznawali: gry planszowe, gry muzealne, gry terenowe z aplikacją na telefon, gry karciane, quizy, bingo, LearningAps, escape room, teatr kamishibai, bum bum rurki, czyli granie bez profesjonalnych instrumentów.

Działania szkoleniowe odbywały się w Elblągu, Gdańsku, Malborku i Fromborku. WMBP w Elblągu była koordynatorem działań szkoleniowych w Polsce, udostępniła pomieszczenia i sprzęt, jej nauczyciele bibliotekarze wskazali literaturę i aplikacje przydatne w przygotowaniu zajęć wykorzystujących grywalizację a następnie przeprowadzili zajęcia warsztatowe. Tajniki gamifikacji zgłębiło 6 osób z placówek rejonu wileńskiego: Ławaryszki, Mickuny, Rudamina, Mościszki (3 bibliotekarki, 2 nauczycielki bibliotekarki z bibliotek szkolnych oraz 1 nauczycielka).

Osoby te w ostatnim tygodniu listopada przygotowały dla mieszkańców gminy Ławaryszki wydarzenie GrajMy dla Polski, podczas którego wykorzystali nabyte podczas projektu umiejętności i wyposażenie.

Grantodawcą było Stowarzyszenie Odra-Niemen, które pozyskało środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą. Ogólna wartość projektu 16.875 zł, w tym kwota dotacji 9.000 zł a wkład finansowy własny sympatyków beneficjenta i przyjaciół 650 zł.

Skip to content