Skip to content Skip to footer

Spotkania sieci

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć jest formą pracy, która umożliwia nauczycielom samokształcenie, kooperację i wymianę doświadczeń. Ułatwia nawiązywanie kontaktów i współpracę szkół. Sieć stwarza warunki do tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby placówek edukacyjnych i nauczycieli w niej uczestniczących. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności, ułatwiające korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Sieci współpracy i samokształcenia

„Sieć to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy jego załogą.” – Marshall McLuhan

W Bibliotece prowadzimy:

  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
    Uczestnictwo w tej sieci to okazja do wzajemnego inspirowania się i dzielenia doświadczeniami nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. To przestrzeń do integracji oświatowego środowiska bibliotekarskiego i czas na wspólne rozwiązywanie problemów.
  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii
    Zorganizowana w celu wspierania nauczycieli religii z różnych etapów edukacyjnych w ich rozwoju osobistym i doskonaleniu zawodowym. To miejsce wzajemnego inspirowania się w zakresie kreatywnych i twórczych pomysłów na lekcje religii.
  • Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela
    Jest miejscem prezentacji efektywnego wykorzystania nowych technologii w edukacji i wypracowywania sposobów zastosowania TIK w procesie budowania pozytywnego klimatu szkoły. Do udziału w spotkaniach zapraszamy nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych z różnych etapów edukacyjnych.

Zorganizowana i prowadzona we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Skip to content