Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Każda dziedzina nauki wymaga różnych metod i technik, mających pomóc rozwiązać postawiony przez studenta problem badawczy. Od zastosowania właściwego sposobu postępowania badawczego zależy uzyskanie właściwych i rzetelnych wyników, które będą potwierdzały lub negowały postawioną przez studenta tezę.

Dziś w cyklu zestawień bibliograficznych prezentujemy materiały na temat metod i technik badawczych stosowanych w trakcie pisania m.in. prac licencjackich, magisterskich, jak i dyplomowych.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Metody i techniki badań

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content