Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mobbing to zjawisko, które dotyka przedsiębiorstwa, instytucji edukacyjne, grupy społeczne na całym świecie.

Polega ono na systematycznym i niesprawiedliwym traktowaniu osoby z najbliższego środowiska (współpracowników, rówieśników czy też członków rodziny). Obejmuje to różnego rodzaju działania takie jak szykanowanie, poniżanie, izolowanie czy też nękanie ofiary. Długotrwałe narażenie osoby na zjawisko mobbingu może prowadzić do obniżenia samooceny, depresji, lęków oraz wpływać negatywnie na życie prywatne. Z tego powodu ważne są działania profilaktyczne, skupiające się na wpajaniu moralnych i kulturalnych metod współpracy oraz komunikacji w zespole.

W dzisiejszej odsłonie cyklu zestawień bibliograficznych prezentujemy materiały przybliżające problem mobbingu w naszym społeczeństwie: przyczyny, symptomy, jego stadia, oraz metody przeciwdziałania jego skutkom.

Polecamy materiały szczególnie studentom socjologii, kierownikom zarządzającym zespołem oraz osobom poszukującym poradników samopomocowych.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Mobbing (rodzaje, przyczyny, zapobieganie)

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content