Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dziś w cyklu “Serie na serio” materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą na lekcjach wychowawczych, jak i specjalnie planowanych warsztatów lub treningów umiejętności społecznych.

Znajdziesz je w naszych zbiorach!

Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na wszystkich poziomach klas. Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację. Każdy scenariusz zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia lekcji. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi. Załączone są także potrzebne karty pracy dla uczniów. Skrypty przygotowane są w taki sposób, aby przeprowadzenie lekcji z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży mógł przeprowadzić każdy nauczyciel, niezależnie od profilu swojego wykształcenia. (Opis pochodzi od wydawcy)

Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej To 50 ćwiczeń zebranych w 9 obszarach tematycznych:

Integracja międzyosobowa – propozycje ćwiczeń integrujących klasę szkolną

Emocjonalność człowieka – pośród ćwiczeń do wykonania uczniowie znajdą zarówno trening relaksacji, jak i zadania ułatwiające walkę ze stresem

Komunikacja interpersonalna – pośród narzędzi komunikacyjnych uczniowie nauczą się korzystać z komunikatów JA, poznają podstawy aktywnego słuchania oraz dokonają analizy komunikatów pozawerbalnych służących budowaniu relacji

Asertywność – stanowcze, ale łagodne i bezpośrednie wyrażanie swoich opinii, obrona własnych praw w relacjach z innymi oraz umiejętność stawiania granic i reagowania na krytykę to tylko niektóre fragmenty mapy asertywności, z którą będą pracować uczniowie

Konflikt i metody jego rozwiązywania – w tej części scenariuszy uczniowie zapoznają się z podstawowymi metodami rozwiązywania konfliktów oraz stosowaniem różnych typów argumentacji

Mentalizacja – to z kolei zbiór przeznaczony do ćwiczenia umiejętności rozumienia perspektywy innych osób

Organizacja czasu – scenariusze pokazujące, jak nauczyć młodzież przejmować odpowiedzialność za swoje wybory, dystrybucję czasu, planowanie i osiąganie zamierzonych celów

Zdrowie psychiczne – scenariusze powstałe z przekonania, że podstawowa wiedza o życiu psychicznym, symptomach zaburzeń, drogach poszukiwania pomocy w kryzysie jest niezbędna każdemu nastolatkowi

Rozwój osobisty – zadania zaproponowane w scenariuszach mają na celu uświadomić, że osobowość młodego człowieka będąca w procesie kształtowania się może i powinna ulegać świadomym, celowym zmianom, aby osiągać kształt pożądany przez nich samych

Scenariusze zostały przygotowane są z myślą o pracy z młodzieżą zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i specjalnie planowanych warsztatów lub treningów umiejętności społecznych. Zajęcia z proponowanymi materiałami może przeprowadzać wychowawca, ale też pedagog lub psycholog szkolny bądź trener treningu umiejętności społecznych. (Opis pochodzi od wydawcy)

Zapraszamy do wypożyczalni.

Skip to content