Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dziś w „Seriach na serio” poradniki, które rozwijają praktyczne kompetencje niezbędne do stworzenia opiekuńczego, bezpiecznego środowiska, wspierającego zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.

W naszych zbiorach znajdziesz:

Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Książka stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób opiekujących się dziećmi, które doświadczyły traumy, przemocy czy zaniedbania – w tym dla opiekunów zastępczych i pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych – oraz dla wspierających te osoby specjalistów: pedagogów, psychologów i terapeutów. (Opis ze strony lubimyczytac.pl)

Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. W tym praktycznym poradniku autor wyjaśnia, jak sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą ze zdezorganizowanym stylem przywiązania, zmagającymi się w związku z tym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Przedstawiony model pracy łączy założenia teorii przywiązania, wiedzę o traumie i podejście mentalizowania z najnowszymi wynikami badań z dziedziny neuronauki. Koncentrując się na znaczeniu więzi interpersonalnych, książka wyposaża czytelnika w umiejętności pozwalające sprawować skuteczną, trwałą i – co najważniejsze – empatyczną opiekę nad najbardziej podatnymi na zranienie, skrzywdzonymi dziećmi. Rozwija praktyczne kompetencje niezbędne do stworzenia opiekuńczego, bezpiecznego środowiska wspierającego zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. (Opis ze strony lubimyczytac.pl)

Zapraszamy do wypożyczalni.

Skip to content