Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podstawą sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie zasobami, w tym zasobami ludzkimi. Dotyczy to również placówek oświatowych, gdzie właściwa organizacja pracy i procesów: opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego jest gwarantem realizacji stawianych przed nimi wymagań.

W najnowszym zestawieniu bibliograficznym pt. „Zarządzanie oświatą” prezentujemy materiały przybliżające zagadnienie zarządzania oświatą, w tym tematy tj.: nadzór i kontrola, jakość i efektywność pracy, czy też nauczanie i komunikacja z uczniem.

Polecamy je zarówno studentom, przygotowującym się do zawodu nauczyciela, jak i doświadczonym pracownikom oświaty.

Link do kolekcji w katalogu

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content