Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W logopedii wczesne wykrycie u młodych pacjentów potencjalnych zaburzeń mowy, pozwala zapobiec lub też zniwelować potencjalne skutki, które wpłynęłyby niekorzystnie na zdolność komunikacji międzyludzkiej. Ważne jest w tym celu wykorzystanie właściwych narzędzi i metod diagnostycznych, które pozwolą skorygować oraz wprowadzić stosowne działania zaradcze.

 „Diagnoza logopedyczna” jest drugą częścią cyklu zestawień bibliograficznych w ramach serii pt.: „Logopedia XXI”, którą poświęcamy logopedii oraz szerokiemu obszarowi zainteresowań tej dziedziny nauk. Cykl polecamy zarówno praktykującym logopedą oraz studentom przygotowującym się do przyszłego zawodu.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Diagnoza logopedyczna

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content