Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Alkoholizm wpływa nie tylko na pijącego, ale również na jego najbliższe otoczenie, rodzinę. Pozostawia swoje piętno na kolejnych pokoleniach. Osoby, które wyrosły w rodzinach dotkniętych alkoholizmem bardzo często starają się nie stać się swoimi rodzicami i wychować swoje dzieci tak, jak chcieliby być sami wychowani.

W ten sposób, gdy dorosłe dzieci pijących rodziców starają się unikać błędów i złych wzorców, strach przed ich popełnieniem wpływa na nich samych, a co za tym idzie również na ich bliskich.

Trzecią część cyklu zestawień „Uzależnienia XXI wieku” poświecono zagadnieniu adaptacji i usamodzielniania się młodych dorosłych, pochodzących z rodzin mających problem alkoholowy. Ujęte w nim materiały przeznaczone są dla studentów, psychologów oraz osób szukających poradników samopomocowych.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Dorosłe dzieci alkoholików (DDA)

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content