Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mowa pozwala człowiekowi komunikować o swoich potrzebach, poznawać otaczający go świat czy też za jej pomocą integrować się społecznie z innymi. W przypadku występowania u dzieci zaburzeń, uniemożliwiających prawidłową interakcję ze światem zewnętrznym, może to doprowadzić do dysharmonii w ich prawidłowym rozwoju psychofizycznym.

 „Zaburzenia mowy u dziecka” jest pierwszą częścią cyklu zestawień bibliograficznych w ramach serii pt.: „Logopedia XXI”, którą poświęcamy logopedii oraz szerokiemu obszarowi zainteresowań tej dziedziny nauk. Cykl polecamy zarówno praktykującym logopedą oraz studentom przygotowującym się do przyszłego zawodu.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

Link do kolekcji w katalogu: Zaburzenia mowy u dzieci

Plik do pobrania

Opracował: Borys Juhas

Skip to content